Skip to main content

Zoektijd

85% van de woningzoekenden stond in 2017 uit voorzorg ingeschreven bij Woning in Zicht en was niet actief op zoek.

9.642


Woningzoekenden zochten in 2017 actief naar een woning.

62.131


Mensen zijn in 2017 uit voorzorg ingeschreven (maar waren niet actief op zoek naar een woning).

jaar


De gemiddelde tijd waarin men actief een woning zocht en vond is 16 maanden.

Verhuurde woningen

2.428

Woningen verhuurd

1.017 appartementen met lift

612 appartementen zonder lift

775 eengezinswoningen

24 onzelfstandige wooneenheden

Huurprijzen

De woningen die in 2017 zijn verhuurd hadden de volgende huurprijzen.

Toewijzing

De vier sleutels naar een woning

Voorrang

Woning in Zicht ondersteunt ook de woningzoekenden die met voorrang een woning nodig hebben.

Minima, laag inkomen

356 verhuringen geadverteerd in deze categorie. 302 woningen daarvan verhuurd aan minima.

Grote gezinnen

39 woningen voor grote gezinnen geadverteerd. 18 daarvan aan grote gezinnen verhuurd.

Wmo-verhuisverklaring

316 toegankelijke woningen geadverteerd. 161 daarvan verhuurd aan woningzoekenden met Wmo-verhuisverklaring.

Gesprekken met woningzoekenden

Betere ondersteuning van de zoektocht naar een woning

10
stadsgesprekken

In 2017 stond Woning in Zicht uitgebreid stil bij de toekomst van de woonruimteverdeling: hoe kan jij als woningzoekende beter worden geholpen om jouw woning te vinden? Op locaties verspreid over de gemeente Tilburg voerden we 10 Stadsgesprekken.

100
woningzoekenden

Tijdens de Stadgesprekken spraken we uitgebreid over de manier waarop woonruimteverdeling verloopt. Hoe gaat het nu? Zou het anders kunnen? Hoe dan? 100 Woningzoekenden gingen met Woning in Zicht rond de tafel en deelden hun ervaringen.

14
instellingen

De informatie, tips en ideeën die we tijdens de bijeenkomsten verzamelden, namen we mee naar gesprekken met instellingen en bestuurders in de stad. Met een aantal ideeën kunnen we op korte termijn al aan de slag. Andere ideeën vragen nader onderzoek. Hier zullen we op langere termijn vervolg aan kunnen geven. Belangrijke conclusie: voor woningzoekenden én organisaties is het heel waardevol om uitgebreid ervaringen uit te wisselen.

Uitbreiding

Met één inschrijving reageren op alle huurwoningen in Midden-Brabant

30

meer woningen via Woning in Zicht

1

organisatie waar je staat ingeschreven

6

corporaties die hun woningen op Woning in Zicht adverteren

Support

VIER MEDEWERKERS HEBBEN:

21.152

E-mails beantwoord

461

Facebookvragen beantwoord

217

Collega’s getraind

CORPORATIEMEDEWERKERS HEBBEN:

1.990

Advertenties geplaatst

En natuurlijk alle vragen die onze collega’s hebben beantwoord aan de balie.

Jaarlijn

Woning in Zicht heeft zich het hele jaar ingezet om jouw zoektocht beter te ondersteunen!


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /home/customer/www/jaarverslag.woninginzicht.nl/public_html/archief/wp-content/plugins/cool-timeline/includes/shortcodes/class-ctl-shortcode.php on line 254

Nieuwbouw Tilburg: Wagnerplein 43 nieuwbouwappartementen geadverteerd
7 december
Vragenuurtje over de aansluiting van Casade bij WiZ
5 december
Nog meer woningaanbod

Vanaf dinsdag 5 december 2017 sloot ook woningcorporatie Casade zich voor haar verhuuraanbod aan bij Woning in Zicht. Check de website!

25 oktober
Het gebied van WiZ werd met Leystromen enorm uitgebreid

Sinds deze dag wordt het beschikbare woningaanbod van Leystromen geadverteerd bij Woning in Zicht.

2 oktober
Moet je eigenlijk wel 10 jaar wachten op een woning?
29 september
Meer woningen in het lotingmodel?
11 juli
Eerste nieuwsbrief
10 juli
Toekomst Woonruimteverdeling

Het afgelopen jaar ontstond in Tilburg de behoefte om een discussie te voeren over de werking van het huidige woonruimteverdeelsysteem. Lees verder

12 juni
Stadsgesprekken
mei
Hoe ondersteunden we jouw zoektocht?

Woning in Zicht belde 50 woningzoekenden die veel reageerden op woningen met de vraag hoe de zoektocht nog beter ondersteund kan worden.

Extra inschrijfduur is een jaar geldig en kan ook in 2019 worden gebruikt voor het vinden van een woning.

Extra inschrijfduur is een jaar geldig en kan ook in 2018 worden gebruikt voor het vinden van een woning.

Spoedbemiddelingen

Contingentkandidaten

33%

Statushouders

28%

Urgentiecommissie

15%

5%-regeling

10%

Bemiddeling volgens wachtlijst

6%

Herstructureerders

5%

Verhuringen rechtspersoon

1%

Wet Voorziening Gehandicapten

1%

Onvoldoende/geen passende reacties

1%

Servicebemiddelingen

Doorschuiving

44%

Woningruil

24%

Vrije sector

21%

Woongroep

7%

Omklappen huurovereenkomst

3%